Εταιρική Ταυτότητα

Η Εταιρική Ταυτότητα είναι αυτό που σας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές και δείχνει στους πελάτες σας ποιοι είστε και τι μπορούν να περιμένουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Η σχεδίαση της εταιρική ταυτότητας μίας επιχείρησης είναι η δημιουργία του προσώπου της. Αφορά στο σήμα/λογότυπο, στα εταιρικά έντυπα από τις κάρτες, τα επιστολόχαρτα και την ιστοσελίδα της μέχρι τα εταιρικά και διαφημιστικά έντυπα αλλά και στα προϊόντα της επιχείρησης.  Αφορά επίσης στην μορφή και στην διακόσμηση των εγκαταστάσεων και στην εικόνα των μεταφορικών μέσων, μέχρι στις στολές των υπαλλήλων όταν είναι απαραίτητο.

 
Εταιρική Ταυτότητα
Εταιρική Ταυτότητα

«Το µέσον είναι το µήνυµα»  Αντι Γουόρχωλ

Η εταιρική ταυτότητα αποτελείται από:

-λογότυπο,
-επαγγελματική κάρτα,
-επιστολόχαρτο,
-φάκελο,
-καταχωρήσεις,
-fax paper,
web site κ.α.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου συνόλου σε όλες τις εφαρμογές της προσδίδοντας τις αξίες την ιστορία και την εικόνα της εταιρίας.

 

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας

Εταιρική Ταυτότητα

Οι διαδικασίες σχεδιασμού είναι:

  • Καταγραφή, κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη
  • Επιλογή των χρωμάτων και της συνολικής έννοιας
  • Παρουσίαση του πρώτου δείγματος στον πελάτη
  • Μελέτη και συζήτηση µε τον πελάτη για οποιεσδήποτε αλλαγές
  • Ολοκλήρωση του project
  • Εκτύπωση των εγγράφων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών τμημάτων