ΑΓΟΡΑ BAR-RESTAURANT

ΑΦΙΣΑ

 

Το ΑΓΟΡΑ bar- restaurant βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης.Μας ζητήθηκε να αναλάβουμε την δημιουργία αφίσας για την εκδήλωση φιλοξενίας του DJ DINO SAL στο HIPPIES PARTY.

Scope
ΑΦΙΣΑ
Client
ΑΓΟΡΑ BAR-RESTAURANT