ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

 

Μας ζητήθηκε από τον υποψήφιο Επιμελητηρίου Κοζάνης κο Χλιάπα Μιχαήλ να αναλάβουμε την δημιουργία της προσωπικής του κάρτας.

Scope
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Client
ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ