ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

ΑΦΙΣΑ

 

Μας ζητήθηκε από τον ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ Βαθυλάκκου Κοζάνης να αναλάβουμε την δημιουργία αφίσας για την εκδήλωση του ετήσιου χορού που πραγματοποιήθηκε σε καφέ της περιοχής.

Scope
ΑΦΙΣΑ
Client
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δ.Σ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

Visit