ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ BEER BAR RESTAURANT

SOCIAL MEDIA

Το εστιατόριο Τρυποκάρυδος βρίσκεται στην οδό Μουράτη 5 ,στην Κοζάνη.Μας ζητήθηκε να αναλάβουμε την διαχείριση των SOCIAL MEDIA του με σκοπό να έρθει πιο κοντά στο κοινό του και να λάβει χρήσιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις του, να λύσει πιθανές απορίες, αλλά και για να το εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειάζεται σε πιο άμεσο και προσωπικό επίπεδο.
Ο σωστός προγραμματισμός, η θεματολογία του περιεχομένου, αλλά και η σωστή διαφήμιση και προώθηση αποτελούν τις κύριες ενέργειες δραστηριοποίησης στα social media.

Scope
SOCIAL MEDIA
Client
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ BEER BAR RESTAURANT
Visit
www.trypokarydos.gr