Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

 

Η ποδοσφαιρική ομάδα Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ βρίσκεται στην Κοζάνη.Μας ζητήθηκε να αναλάβουμε την δημιουργία κάρτα Διαρκείας.

Scope
ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Client
Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ