Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική Ταυτότητα αποτελείται από:

 • λογότυπο,
 • επαγγελματική κάρτα,
 • επιστολόχαρτο,
 • φάκελο,
 • καταχωρήσεις,
 • fax paper,
 • web site κ.α.

 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου συνόλου σε όλες τις εφαρμογές της προσδίδοντας τις αξίες την ιστορία και την εικόνα της εταιρίας.

«Το µέσον είναι το µήνυµα»  Αντι Γουόρχωλ

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας

Οι διαδικασίες σχεδιασµού είναι:

 • Καταγραφή, κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Επιλογή των χρωμάτων και της συνολικής έννοιας
 • Παρουσίαση του πρώτου δείγματος στον πελάτη
 • Μελέτη και συζήτηση µε τον πελάτη για οποιεσδήποτε αλλαγές
 • Ολοκλήρωση του project
 • Εκτύπωση των εγγράφων
 • Δηµιουργία ηλεκτρονικών τμημάτων

 

Η σχεδίαση της ταυτότητας µιας επιχείρησης είναι η δημιουργία του προσώπου της. Αφορά στο σήµα/λογότυπο, στα εταιρικά έντυπα από τις κάρτες, τα επιστολόχαρτα και την ιστοσελίδα της μέχρι τα εταιρικά και διαφηµιστικά έντυπα αλλά και στα προϊόντα της επιχείρησης.  Αφορά επίσης στην µορφή και στην διακόσμηση των εγκαταστάσεων και στην εικόνα των μεταφορικών μέσων, μέχρι στις στολές των υπαλλήλων όταν είναι απαραίτητο.